Xallar Haqqında

  • Bir sual soruş +5

  • Suala cavab ver +3

  • Sualınız bəyənildikdə +10

  • Cavabınız bəyənildikdə +5

  • Cavabınız qəbul edildikdə +15

  • Sualın “unlike” edildikdə -30

  • Cavabınız “unlike” edildikdə -20

  • Bir sualı və ya cavabı “Like” və ya “Unlike” etdiyin zaman +20

Qeyd: Saxta yollarla point artıran şəxslərin xalları nəzərə alınmayacaq və o, istifadəcilərin sayta girişi məhdudlaşdırılacaq! “-” xal çıxılır, “+” xal əlavə olunur.